1. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://dynopro.pl/.

Sprzedającym jest E-tronic Marcin Nowak, ul.Towarowa 29, 64-510 Wronki, wpisany pod numerem NIP:787-194-73-67, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

2. Definicje

3. Zasady korzystania

4. Składanie zamówień

5. Wysyłka

6. Płatności

7. Odstąpienie od umowy

8. Reklamacje

8a. Przesyłki kurierskie

9. Zmiany regulaminu

10. Postanowienia końcowe